eU – Mobil

Pripremili smo sustavno rješenje za uspješno provođenje EU projekata

Upitajte se…

 

Kada se na neku lokaciju vozite prvi put koristite li i dalje auto karte ili GPS navigaciju?

Plaćate li Vaše račune u banci/pošti ili putem Interneta ili m-bankarstva?

Kada ne znate odgovor na neko povijesno pitanje tražite li odgovor u enciklopediji iz knjižnice ili na Internetu?

A na koji način upravljate ili planirate upravljati Vašim EU projektom?

eU-Mobil

Rješenje se zove: eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima

Želite li saznati kako radi eU-Mobil i kako treba provoditi EU projekte u 21. stoljeću – pogledajte film

eU – Mobil  je  inovacija,  PJR odgovor na:

 • utvrđene prepreke i razloge nepotpune iskorištenosti sredstava,
 • nekvalitetno provođenje projekta,
 • administrativnu zahtjevnost i ljudski rad koji se previše troši na upravljanje  papirima,
 • manjak alata za provedbu te stres koji korisnici osjećaju tijekom provedbe i još puno toga…

Što u bilo kojem momentu s eU-Mobil-om znate

 • Koliko se planira plaćanja svaki mjesec?
 • Koliko će troškova ući u koju proračunsku godinu?
 • Koliko je svaki partner potrošio?
 • Koliko je troškova prijavljeno izvještajima, a koliko je od toga odobreno, odbijeno, odgođeno?
 • Koliko je sredstava granta potraživano za isplatu, koliko je već isplaćeno, koliko ostaje za potražiti?
 • Koliko se očekuje sredstava granta i kada?
 • Kako stoji balans po računu temeljem tih projekcija?

Što sve eU-Mobil rješava – 20 razloga za korištenje

 1. Kao internetska aplikacija, dostupna je „on-line“, u „cloud-u” kao „software as a service”, ne mora se instalirati, nije imovina, pristup aplikaciji moguć je na Internetu u bilo koje vrijeme
 2. Aplikaciji dobiva pristup korisnik projekta, koji može sekundarno dodijeliti pravo pristupa neograničenom broju korisnika (usera) jednog projekta
 3. Alat služi između ostaloga i kao hosting mjesto za pohranu dokumentacije projekta
 4. On line pristup planovima i on-line mogućnost upisa izvršenja planova koji se može dati projektnom timu omogućava podjelu posla među osobama koje imaju različite funkcije u projektu te među partnerima i onima koji eventualno vrše nadzor
 5. Alat omogućuje kvalitetniju podjelu poslova (rola) na manje i više iskusne članove tima te one u nadzoru:
  Voditelj projekta ili konzultant
  Asistenti, stručnjaci, partneri, suradnici
  Financijski direktor, računovođa, revizor
  Odgovorna osoba, vlasnici, nadzor, banka
 6. Dodavanjem dokumenata projekta u repozitorij sustava (npr. računi, izvodi, ugovori, fotografije itd.), sustav sugerira konzistentno nazivlje i atribute dokumenata koje je kasnije lako pronaći po nizu filtera
 7. Alat zamjenjuje potrebu za nizom excelica u kojima se inače vode ovakvi projekti, no na klik se po potrebi svi podaci i tablice mogu eksportirati u excel formu
 8. Okvir za potrebno planiranje područja: vremena, plana rada projektnog tima, plana nabava, plana izvršenja proračuna, plana tijeka sredstava
 9. Timesheet-ove mogu popunjavati samostalno i on-line sve osobe koja imaju funkciju na projektu, a upisani rad se automatski generira u alatu koji prati izvršenje proračuna
 10. Kvalitetno upravljanje proračunom, upisom realnog trošenja automatski se generira i izvršenje proračuna, u kojem korisnik može u svakom trenutku precizno pratiti status svog proračuna (točnih viškova i manjkova u izvršenju) i pravodobno reagirati s potrebom za realokacije proračuna
 11. Upisom plana konzumacije (i izvršenja) troškova iz proračuna automatski se generira i ažurira Tijek sredstava
 12. Služi kao podloga za proračunsko planiranje razdvojeno po godinama
 13. Tijek sredstava je podloga za planiranje vlastitih sredstava za plaćanja troškova koji se pravodobno trebaju staviti na raspolaganje projektu
 14. Pripremu izvještaja, tzv. ZNS-ova (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) direktno iz tog alata
 15. Ukoliko to korisnik želi, partnerima omogućuje da sami stvaraju dio izvještaja i podižu u sustav i izvještaj svoj dio dokumentacije što dovodi do rasterećenje posla korisnika i dodatno njegovog voditelja projekta
 16. Dobivanjem povratne informacije od posredničkih / upravljačkih tijela o statusu odobrenja pojedinog troška, korisnik može upisati taj status u alat za praćenje odobrenja i precizno voditi brigu o odobrenim / odbijenim / odgođenim troškovima i planiranju primitka uplata bespovratnih sredstava
 17. Sustav sadrži alarme koji služe kao podsjetnik za pravovremeno kontroliranje izvršavanja aktivnosti i obveza
 18. Uvećanjem kvalitete upravljanja, iz pozicije banaka kreditni plasman će potencijalno biti manje rizičan
 19. Usvajanjem ovog sustava interno u organizaciji, dobiva se kvalitetna interna procedura za provođenje EU projekata koju mnogi nemaju, usporedivost podataka i projekata, rasterećenje pojedinaca i lakša mogućnost zamjene članova tima projekta, jednostavni i jasni statusi projekata za Upravu na klik
 20. Alat je pogodan i za programsko upravljanje portfeljom projekata, ukoliko korisnik ima više projekata, vidi kako izgleda združeni plan nabave svih projekata, koliko sredstava dolazi na naplatu sljedeći mjesec iz svih projekata, koliko sredstava ukupno iz projekata ide u koju proračunsku godinu itd.

Pristup sustavu se vrši korištenjem korisničkog imena uz pripadnu lozinku, a komunikacija klijenta sa poslužiteljem uz pomoć SSL protokola uz  pripadni certifikat. Provjera ovlaštenja odnosno autorizacija tj. dostupnosti funkcionalnosti unutar eU-Mobila je uspostavljena na strani poslužitelja i klijenta, shodno ulogama koje su  dodijeljene zasebnom korisniku.

 

eU-Mobil

Obratite nam se neovisno jeste li iskusni korisnici ili novi u provedbi EU projekata:

Iskusni korisnici EU projekata i stručni savjetnici u provedbi EU projekata, kojima su samo potrebni alati za upravljanje, mogu nam se obratiti s potrebom za eU-Mobilom

PJR u početcima korištenja strukturnih fondova preporučuje prošireni obuhvat usluge, koji omogućuje temeljitu stručnu podršku korisniku u provođenju projekta.

Prvi je korak obratiti nam se kako biste primili upitnik temeljem kojega će se utvrditi adekvatan broj sati podrške u početku i/ili tijekom cijele provedbe projekta.

„Vjerujemo da treba upravljati projektima, a ne papirima.“