PJR Plus treneri

IVA ŠULER, dipl. iur.,

trenutno radi kao poduzetnica u NABAVA d.o.o. čiji je direktor i suosnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Prije toga je uspješno radila na rukovodećim pozicijama u Hrvatskoj elektroprivredi d.d. kao rukovoditelj službe za unaprjeđenje sustava javne nabave u HEP grupi, Metronet telekomunikacijama d.d. kao direktorica pravnih poslova, te u U HŽ Infrastrukturi kao rukovoditelj nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.

BILJANA LERMAN, dipl.iur.,

trenutno radi kao poduzetnica u NABAVA d.o.o. čiji je direktor i suosnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Položila pravosudni  ispit, polaznica poslijediplomskog studija-europsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Imenovana je zamjenicom predstojnika Državnog ureda za središnju javnu nabavu. Prije te dužnosti radila je i kao direktorica nabave u HŽ Infrastrukturi d.o.o., potom kao direktorica nabave u Hrvatskoj elektroprivredi d.d., a zatim kao stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.  Uspješno je završila obuku nacionalnog trenera javne nabave u organizaciji IPA Multi-Beneficiary projekta održanom u Torinu, training program «Anti – corruption in public procurement» American Barr Assosistion, CEELI institut, Prag, specijalizirani tečaj «Administration and EU law/PUBLIC PROCUREMENT», organiziran u sklopu TEMPUS projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Institut za europsko pravo i međunarodno zakonodavstvo, osposobljavanje u organizaciji EIPA (European Institute of Public Administration) u Maastrichtu na temu “Making Public-Private Partnerships Work – A Practical Guide”. Redoviti je predavač u “Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave” te na raznim seminarima i vježbama na temu javne nabave. Autor je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor je za dvije knjige od kojih je jedna i „ Sustav i praksa javne nabave“.

ANĐELKO RUKELJ, dipl. iur.,

radi na mjestu zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Jedan je od idejnih začetnika udruge specijalista za javnu nabavu Hrvatske i iza njega je više stotina provedenih postupaka javne nabave. Prethodno je radio u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u odjelu nabave i investicija, poslovi nabave te gospodarenje nekretninama u vlasništvu HZMO-a. Svoju karijeru dalje je razvijao u trgovačkom društvu Allianz Zagreb d.d., kao direktor službe za opće poslove. Autor je više stručnih tekstova u stručnim časopisima. Aktivno se služi njemačkim, engleskim i slovenskim jezikom.

DAMIR KLEMENČIĆ, dipl.iur.,

ima 26 godina profesionalnog iskustva kao pravnik u javnom sektoru, ovlašteni je trener javne nabave, posjeduje certifikat o završenom programu edukacije za članove nadzornih i upravnih odbora u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Splitu, višegodišnji je stalni predavač javne nabave te evaluator ponuda u brojnim postupcima javne nabave financiranih iz fondova EU koje proveo SAFU. Uža specijalnost su mu javna nabava, radno i korporativno pravo.

MARIJANA ŠPERANDA, dipl. oec.,

radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanim uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kao dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe, od kojih i Program izobrazbe „Trening trenera – opći“. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač te je također redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave.