Snježana Tomašević

Voditeljica odjela provedbe projekata i javne nabave

Profesorica je kroatologije i sociologije, diplomu je stekla na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na pripremi i provedbi projekata financiranih EU sredstvima radi od 2006. godine, kada je bila izravno uključena u izradu pretpristupnog Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2009.  Tijekom više od 12 godina, osim na pripremi EU projekata na nacionalnoj razini, razradi internih procedura i suradnji s predstavnicima Europske komisije, stekla je i višegodišnje iskustvo u ocjenjivanju projektnih prijedloga i predlaganju projekata za financiranje. U pripremi i provedbi projekata usmjerenih lokalnom razvoju, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokanoj razini radi više od 10 godina. Vrlo dobro poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je u više navrata sudjelovala u svim segmentima pripreme i provedbe EU projekta pri čemu je stekla bogato iskustvo u rješavanju kompleksnih situacija. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, aktivnostima i proračunima projekata kao i rizicima u provedbi. Također aktivno je bila uključena i u izradu nekoliko lokalnih razvojnih strategija. Jedno kraće vrijeme bila je i direktorica lokalne razvojne agencije kojoj su bili povjereni na upravljanje projekti vrijedni više od 57 mil kuna. U PJR-u upravlja timom odjela, portfeljom projekata odjela za provedbu projekata, kontinuirano prati provedbu prosječno 50-60 EU projekata na mjesečnoj razini, uspostavlja i održava poslovni odnos s klijentima, savjetuje klijente u provedbi projekata i javnoj nabavi, rješava klijentima kompleksne situacije u provedbi projekata, bavi se osiguranjem kvalitete isporuka usluga PJR-a u dijelu provedbe projekata i javne nabave, održava edukacije itd.