PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva, strojarsku industriju i ostale metalne industrije te ostale industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva iznosi 266.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši predviđeni iznos po projektnom prijedlogu 20.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je od 45% do 85%, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga poziva su sljedeće:

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Energetska obnova:
    • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
    • Energetska obnova zgrada
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

 

Projektni prijedlozi podnosit će se od 16. 11. 2020. do 25. 1. 2021. godine.

PJR nudi mogućnost besplatnog profesionalnog savjeta stručnjaka na temu kako izbudžetirati usluge savjetovanja u upravljanju projektom i javnim nabavama.

Započnite s pripremom projektnog prijedloga već danas! Za sve informacije obratite nam se na info@pjr.hr.