PJR Stipendije

Stipendija

Kako bi pomogli u razvoju mladih i poticali izmjenu karijere u pravom smjeru, tim PJR-a će darovati jednu 100% stipendiju (besplatno pohađanje edukacije) za svaki od navedenih termina održavanja svih edukacija.

Da bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora biti u statusu redovnog studenta ili nezaposlene osobe.

U bilo kojem trenutku, prijavitelji se mogu prijaviti za stipendiju. Rokovi za prijavu za stipendiju isti su kao i za redovne polaznike, a navedeni su u rasporedu edukacija.

Postupak prijave:

Kliknite lijevo na „PRIJAVI ME“ kako biste otvoriti kontaktnu formu emaila.

U kontaktnoj formi kao predmet odaberite „Prijava za stipendiju“.

U polje za vašu poruku:

  • Navedite željeni termin i naslov edukacije za koju se prijavljujete za stipendiju
  • Opišite zašto smatrate da biste baš Vi trebali biti izabrani za stipendista
  • Demonstrirajte kako će Vam novostečeno znanje koristiti u usavršavanju i radu

 

PJR će vas kontaktirati ukoliko ste odabrani za stipendiju

Sretno!