Mirela Glavaš

Konzultantica

Diplomirana ekonomistica smjera financije i sveučilišna specijalistica Ekonomike EU s 10-godišnjim iskustvom upravljanja EU projektima. Posjeduje Certifikat iz javne nabave te Uvjerenje za samostalno obavljanje i vođenje financijskih poslova te niz potvrda o usavršavanju iz područja strateškog planiranja, upravljanja poslovnim procesima i projektima, privatnim i javnim financijama te rizicima.

Dvogodišnjim iskustvom u vlastitom TD, u sektoru elektroindustrije u RH i BIH stekla iskustvo upravljanja financijama, računovodstvom, marketinga, trgovine (uvoz/izvoz), javne nabave i dr. U Gradu Zagrebu stekla 10-godišnje iskustvo u planiranju, pripremi, provedbi, kontroli i nadzoru te zatvaranju više od 100 EU i drugih projekata Grada, TD-a i ustanova. Od 2014. je na rukovodećim funkcijama u Uredu za programe i projekte EU, a u posljednje 3 godine je obnašala funkciju zamjenice pročelnice Ureda – upravljanje poslovima Ureda s više od 35 ljudi i projektnim timovima, portfeljem EU projekata Grada, sudjelovanje u procesu uspostave i provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Zagreb (ITU PT), pripremnim aktivnostima za korištenje sredstava Fonda solidarnosti EU uz nadzor nad provedbom poslova TOPFDa (jedno od tijela SUKa za sredstva FSEUa).

U PJRu nastavlja karijeru kao konzultantica na poslovima izrade poslovnih planova, vrednovanja programa, razvoja i evaluacije projekata, savjetovanja o mogućnostima financiranja, izrade studija i CBA, provedbe edukacija i ostalih poslovnih savjetovanja klijenata. Predavač je na PJR edukacijama gdje se ističe bogatim iskustvom i znanjem.