Microsoft Hrvatska d.o.o.

Stručna pomoć uključivala je savjetovanje klijenata Microsofta u utvrđivanju prihvatljivosti razvojnih ideja i priprema mišljenja o prihvatljivosti ideja za EU fondove i strateške projekte; Praćenje mogućnosti za financiranje EU fondovima relevantne za ICT sektor; Priprema uputa kako koristiti mogućnosti financiranja te sudjelovanje u liste „pipeline-a“; podrška u razvoju ideja.

Osim toga, kroz stručnu je pomoć pružena i direktna potpore u razumijevanju prilika za financiranje i stvaranje prodajnih prilika te Individualna i grupna podrška odabranim partnerima u razvoju projektnih ideja i pripremi projektnih aplikacija za predaju na natječaj.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Microsoft Hrvatska d.o.o.

Stručna pomoć uključivala je savjetovanje klijenata Microsofta u utvrđivanju prihvatljivosti razvojnih ideja i priprema mišljenja o prihvatljivosti ideja za EU fondove i strateške projekte; Praćenje

Pročitajte više »