Matea Hadrović

Asistentica u administraciji

Po struci upravni referent, a trenutno pohađa Porezni studij u sklopu Pravnog fakulteta u Zagrebu. U višegodišnjem radnom iskustvu u privatnom sektoru svakodnevno je komunicirala s klijentima i dobavljačima, izrađivala ponude i fakture, radila usklade salda, pripremala podatke za knjiženje te obrađivala ulaznu dokumentaciju. Sudjelovala je u javnoj nabavi u postupcima nadmetanja u svojstvu ponuditelja. Dodanu vrijednost stvarala je obavljajući poslove analitike i kontrolinga te izradom „dashboardova“ za potrebe Uprave. Vrlo je brza i precizna u unosu i obradi podataka zbog daktilografskih vještina za koje se dodano usavršavala, u kojima ima i neka svjetska postignuća na natjecanjima.
U PJR-u radi kako asistentica u Uredu tvrtke, odnosno u administraciji cijelog poslovanja PJR-a. Matein posao obilježava izrada ponuda i fakturiranje usluga PJR-a, priprema različitih inputa u mjesečnim obračunima, pisanje i slanje dopisa te vođenje raznih evidencija.