Marko Folnegović

Savjetnik za informacijske sustave

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Marketing. Tijekom i po završetku studija stekao  je radno iskustvo u organiziranju proizvodnje i vođenju poslovanja te komunikaciji u izravnoj prodaji na različitim poslovima. U PJR-u razvija i održava CRM sustav organizacije te je zadužen za prodaju i realizaciju usluge implementacije sustava  za organizaciju poslovanja koji se zove PJeRp. Uz PJeRp razvija i prodaje druga informacijska rješenja koja svojom funkcionalnošću digitaliziraju te samim time pojednostavljuju i ubrzavaju poslovanja klijenata. Povećava učinkovitost procesa rada klijenata stvaranjem kvalitetnih uvida obrađivanjem odnosno prikupljanjem, obradom i analizom podataka. Uzimajući u obzir poslovanje i javnu nabavu, kreira i uređuje periodičke agregatne statističke izvještaje, daje stručnu podršku ponuditeljima u javnoj nabavi, sudjeluje u kreiranju i izvođenju raznih digitalnih rješenja tvrtke.