Lovre Lovrić

Suradnik za procjenu razvojnih potencijala

Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer ekonomika energije i okoliša. Tijekom  studija sudjelovao je na mnogim Erasmus+ projektima te volontirao i sudjelovao u projektima Hrvatske studentske asocijacije. Za vrijeme studija radio je u Americi te potom u agenciji za nekretnine. Također, kao dodatno usavršavanje završio je program za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU.

U PJR-u radi kao suradnik u odjelu prodaje. Prati prilike za financiranje razvojnih ideja iz EU fondova te izrađuje sažetke i upitnike aktualnih poziva za dostavu projektnih prijedloga, kao i onih u najavi. Odgovara na upite klijenata o mogućnostima i prilikama za financiranje bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Procjenjuje potencijal organizacija za dobivanje bespovratnih sredstava u odnosu na najavljene prilike te izrađuje mišljenja o sukladnosti pojedine projektne ideje s određenim natječajem. Obrađuje baze, sudjeluje u izradi ponuda i ugovora za usluge koje PJR pruža, sudjeluje u unaprjeđenju projektnih ideja i izradi strateških dokumenata.