Kristina Pandek

Konzultantica

Magistra politologije, smjera Europske politike sa Carleton University u Kanadi. Ima višegodišnje iskustvo rada na projektima financiranim Europskim fondovima i visoko razumijevanje EU institucionalnog okvira, strukturnih fondova, IPA i Horizon 2020. U Pragu za Amires s.r.o. je radila  kao projektni menadžer u provedbi inovativnih projekata unutar fotonike i mikrooptike financiranih kroz Horizon 2020. Također je odradila pripravnički staž u Europskoj Komisiji gdje je asistirala u upravljanju regionalnim IPA projektima na zapadnom Balkanu u području demokratizacije, sigurnosti i migracije.

U PJR-u se dominantno bavi savjetovanjem prijavitelja i unaprijeđenju kvaliteta njihovih ideja, razvojem projektne logike, proračuna i partnerstava, pisanjem kompletnih projektnih prijedloga, usklađenjem projektnih prijedloga s uvjetima natječaja, izradama studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, izradom strateških dokumenata za javna tijela te ostalim poslovnim savjetovanjem.