Jurica Petrić

Savjetnik za javnu nabavu

Diplomirao je poslovnu ekonomiju na Libertas međunarodnom sveučilištu. Kao dodatno usavršavanje završio je program izobrazbe u području javne nabave te stekao Certifikat iz područja javne nabave. Tijekom  studija sudjelovao je na realizaciji i provedbi 12 Youth in action programa 6 država. Radno iskustvo stječe kao nastavnik u Srednjoj školi Hvar, zatim u Tvrtkama koncerna Auto Hrvatska (MAN Importer Hrvatska d.o.o. i Auto Hrvatska PSC d.o.o.), gdje radi na poslovima prodaje primarno javnim naručiteljima. Prije dolaska u PJR tim, radio je na kao ponuditelj u javljanju na postupke nabava u farmaceutskoj tvrtki B. Braun Adria d.o.o.

U PJR-u radi kao savjetnik za javnu nabavu u odjelu prodaje. Prati objave planova nabava, postupaka javnog savjetovanja i javnih nadmetanja, upravlja dijelom poslovnih prilika, koordinira pravodobnu pripremu i predaju ponuda, uređuje i vodi različite baze, upravlja odnosima s konzorcijskim partnerima i suradnicima. Savjetnik je i trener u području javne nabave, savjetuje klijente kako pripremiti ponude, tumači Zakon o javnoj nabavi, savjetuje korisnike ma.te.a aplikacije, piše stručne članke i priprema statistike u području javne nabave.