Josipa Šunjić

Specijalist u administraciji

Magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija, radno iskustvo stjecala je na poslovima asistentice na projektima u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i na poslovima javne nabave u Zagrebačkom holdingu d.o.o. (Podružnica Čistoća). Kroz volonterski angažman, sudjelovala je u organizaciji događanja u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva te je bila koordinatorica i tajnica međunarodne konferencije u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti. Tijekom studija, stekla je i certifikat iz Psihologije laganja (PL1). Autorica je i koautorica nekoliko publikacija.
U PJR-u, kao asistentica u odjelu administracije, pruža podršku drugim odjelima u vezi svakodnevnog poslovanja, radi na unosu i analizi podataka, izrađuje fakture, vodi evidencije u području ljudskih resursa, brine o nabavi uredskog materijala, sudjeluje u mjesečnim obračunima tvrtke, komunicira s klijentima, priprema i arhivira dokumentaciju te sudjeluje u obavljanju ostalih administrativnih poslova.