Ena Tomljanović

Konzultantica

Diplomirala je geografske informacijske sustave na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ima više od sedam godina radnog iskustva. EU fondovima i javnom nabavom počinje se baviti 2017. godine gdje kao savjetnica za EU projekte stječe bogato iskustvo rada na pisanju, prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova te iskustvo u javnoj nabavi i administraciji. Kao dodatno usavršavanje završila je program izobrazbe u području javne nabave te stekla Certifikat iz područja javne nabave.
U PJR-u se dominantno bavi savjetovanjem prijavitelja i unaprijeđenju kvaliteta njihovih ideja, razvojem projektne logike, proračuna i partnerstava, pisanjem kompletnih projektnih prijedloga, usklađenjem projektnih prijedloga s uvjetima natječaja, izradama studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, izradom strateških dokumenata za javna tijela te ostalim poslovnim savjetovanjem.