Marina Ristić

Suradnica u odjelu javne nabave

Završen prediplomski studij Managementa i poduzetništva u Puli. Diplomski studij Novac i financije sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani je u tijeku. Također, jedan semestar provela je na cjenjenom fakultetu u Varšavi – Kozminski University. Studirajući na engleskom jeziku u Ljubljani i Varšavi, jezik dovodi na profesionalni nivo komunikacije. Tijekom studiranja sudjelovala je u raznim edukacijama i Case Study-jima, a od poslovnog iskustva prije dolaska u PJR izdvaja rad u Big 4 kompaniji – Deloittu u odjelu eksternog računovodstva gdje je stekla uvid u rad velikih korporacija te znanje računovodstva dovela na viši nivo.
U PJR-u sudjeluje u radu odjela javne nabave. Prati potencijalne prilike u javnim nadmetanjima koje PJR može ponuditi, priprema upite za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi, surađuje sa poslovnim partnerima kod zajedničkog podnošenja ponuda, izrađuje i predaje ponude za obveznike i neobveznike javne nabave (NOJN) u elektroničke i druge servise javne i jednostavne nabave, prati zakon i propise iz područja javne nabave te pravne prakse DKOM-a.