PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
10.04.2019
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Temelj za povrate EU sredstava pri neispunjenju pokazatelja EU projekata
 • Kako preventivno upravljati umanjenjem očekivanih pokazatelja tijekom trajanja projekta i u periodu 3 do 5 godina poslije završetka projekta?
 • Koji su sve mogući argumenti za pravdanje neispunjenja pokazatelja projekta
 • Studije slučaja i primjeri načina pravdanja za poduzetnički projekt koji nisu ispunio pokazatelje u prihodima i broju zaposlenih 3 godine poslije, te za javni infrastrukturni projekt koji ne ostvaruje dovoljno prihoda 5 godina poslije
 • Savjeti za korisnike EU sredstava

Trajanje 8 sati.

Uvod u problematiku teme

Dok se prijavljuje na EU natječaje, svaki prijavitelj za EU sredstva u svom projektnom prijedlogu obeća razne ciljeve, učinke i pokazatelje uspjeha i održivosti svog projekta. Ako projekt dobije financiranje, ti pokazatelji ciljeva i učinaka postaju ugovornom obvezom.

O tome da li su ispunjeni, korisnik mora izvještavati jednom godišnje nakon završetka projekta, sve to krajnjeg roka koji je u projektu naznačen kao finalni rok za ispunjenje (najčešće je to 3 godine nakon završetka poduzetničkog projekta ili 5 godina nakon završetka projekta ulaganja u javnu infrastrukturu).  Što ako pokazatelje niste postigli? Znate li da tada morate vratiti dio novaca koji ste dobili?

Znate li da dok projekt traje možete pokušati pregovarati o izmjenama očekivanih pokazatelja rezultata projekta kroz izmjene ugovora?

Znate li da u periodu između kraja projekta i nastupa preduvjeta za povrat, možete raditi neke preventivne radnje koje će vam poboljšati šansu da smanjite iznos povrata?

Što ako prođu 3 godine nakon završetka vašeg poduzetničkog projekta ili 5 godina nakon završetka vašeg projekta ulaganja u javnu infrastrukturu, i dolazi dopis zahtjev na povrat recimo 30% potpore dodijeljene vašoj organizaciji prije niza godina?

Seminarom će se nastojati približiti specifičnosti, problematika i potencijalna rješenja iz prakse stručnjaka za EU projekte, pravnika i sudskih vještaka, u području u kojima se isprepliću ugovorni uvjeti za povrat, okolnosti nastupa neispunjenja pokazatelja u EU projektima i sudske prakse obrazlaganja, a koji mogu značajno utjecati na uspješnost EU projekta.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 

 • Ovaj se seminar bavi osvješćivanjem činjenice da će se povrati dogoditi svima koji ne postignu pokazatelje svojih projekata i savjetovanjem u prevenciji i načinu pravdanja okolnosti koje su nastupile oko pokazatelja projekta.
 • Cilj seminara je upravljanje koje dovodi do umanjenja iznosa povrata temeljem podbačaja pokazatelja projekta.
 • Seminar izvode: stručnjak za poduzetničke projekte i natječaje, pravnica s pravosudnim ispitom i iskustvu rada u upravljačkom tijelu te sudski vještak u području računovodstva, financija i informatike.
 • Program je utemeljen na primjerima iz prakse sudskog vještaka i prakse stručnjaka z EU projekte
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz temeljna znanja o EU projektima, kroz specifične primjere proširite znanja o ključnim rizicima povrata u EU projektima i kako se prema tomu postaviti.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • korisnicima EU projekata, savjetnicima i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
 • poduzetnicima, javnim organizacijama, svima koji su za EU sredstva koja su dobili ili koje tek prijavljuju u svojim projektima, obećali ispunjenje nekih pokazatelja uspjeha projekta,
 • institucijama koje su uključene u sustav upravljanja EU fondovima,
 • svima drugima koje zanima uspješna priprema i provedba EU projekata u dijelu teme ispunjenja pokazatelja projekata, bez koje se ne može uspješno završiti ex-post razdoblje ni jednog EU projekta.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00-10:30

Osnove za povrat bespovratnih sredstava EU projekta zbog  neispunjenja pokazatelja projekta:

 • Tumačenje odredbi Uredbi EU, Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koje se odnose na mogućnost povrata sredstava
 • Pravila o financijskim korekcijama i osnovama za povrat sredstava temeljem neispunjenja pokazatelja projekata koji se primjenjuju na sve korisnike EU projekata
 • Primjeri pokazatelja – tumačenja pokazatelja, razdoblja i rokova za ispunjenja istih
 • Primjeri neispunjenih  pokazatelja i posebnosti u pravilima povrata

10:30-10:45

Pauza za kavu

10:45-12:15

Preventivne radnje s ciljem izbjegavanja razloga koji dovode do neispunjenja pokazatelja projekta:

 • Posljedice nepravilnosti i korekcija na prihvatljive troškove
 • Savjeti u mogućim prevencijama od povrata – izmjene većeg značaja, dodatak ugovoru, izmjena manjeg značaja

Pravdanje neispunjenja pokazatelja projekta:

 • Argumentiranje vlastite procjene u vrijeme izrade/predaje projekta
 • Savjeti u mogućim argumentima pravdanja zašto su se dogodila neispunjenje od povrata nakon što period završi i nastupi (više sile, promjene na tržištu, promjene u tehnologiji, demografske promjene, promjene na tržištu rada, politički kontekst itd.)

12:15-13:15

Pauza za ručak

13:15-14:45

Studija slučaja pravdanja neispunjenja pokazatelja projekta na primjeru poduzetničkog projekta:

 • Neispunjenje poslovnog rezultata, prihoda i broja zaposlenih 3 godine poslije završetka projekta ulaganja u izgradnju i opremanje
 • Potencijalni argumenti za nastup okolnosti koje mogu opravdati početku (pogrešnu) procjenu ili stvarni razvoj pretpostavki postignutog podbačenog rezultata projekta u nepovoljnim tržišnim okolnostima, porastu cijena sirovina i materijala i stanja na tržištu rada

14:45-15:00

Pauza za kavu

15:00-16:30

Studija slučaja pravdanja neispunjenja pokazatelja projekta na primjeru komunalne infrastrukture JLRS:

 • Neispunjenje procijenjenih prihoda od komunalne infrastrukture 5 godina poslije završetka investicijskog projekta
 • Metodologija sudskog vještaka na primjeru analiza koje prate studiju izvodljivosti i projektni tijek
 • Potencijalni argumenti za nastup okolnosti koje mogu opravdati početku (pogrešnu) procjenu ili stvarni razvoj pretpostavki postignutog podbačenog rezultata projekta koje su nastupile u zadnjih 5 godina

Profili trenera

Vlatko Martinović

Vlatko Martinović

voditelj odjela za razvoj projekata

Diplomirao je psihologiju na Sveučilištu u Louisville, u SAD-u. Stručno znanje i iskustvo u područjima provedbe i praćenja shema dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova stjecao je kroz gotovo 12 godina rada na: Projektu socijalnog i gospodarskog oporavka, u SAFU i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radio je na mjestima Stručnjak za društveni razvoj, voditelj projekata te voditelj Službe za provedbu projekata. Bio je član radne skupine za izradu Zajedničkih nacionalnih pravila. Vodio je pripremu prvih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za mala i srednja poduzeća (MSP) u RH u okviru strukturnih fondova. Pripremio je i sudjelovalo u pripremi ukupno 11 Poziva na dostavu projektnih prijedloga za MSP i za institucije za potporu MSP-a. Izravno je upravljao ili koordinirao upravljanje preko 210 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednih više od milijardu HRK u okviru OPRK 2007.-2013., te preko 320 Ugovora vrijednih više od 1,8 milijardi HRK u okviru  OPKK 2014.-2020. Sudjelovao je u pripremi i provedbi 10 ugovora o uslugama u vrijednosti preko 80 milijuna HRK u ulozi voditelja projekta. Sudjelovao je u vrednovanju i odabiru projektnih prijava unutar prioritetne osi 3:  Poslovna konkurentnost, OPKK 2014.-2020. U PJR-u upravlja odjelom za razvoj svih projekata klijenata koje PJR savjetuje u apliciranju na natječaje. Bavi se procjenom i unaprjeđenjem kvalitete ideja, savjetovanjem u području primjene pravila državnih potpora, razvojem projektnih aplikacija za privatne, civilne i javne subjekte, izradom studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, te kontrolom kvalitete projektnih prijava i strateških dokumenata.

Albina Zanze

Albina Zanze

pravna savjetnica za EU projekte

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila Program za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Radila je kao voditeljica odjela za pravne poslove i kao savjetnica ministra za međunarodne odnose i pravo EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Iskustvo vođenja parnica građanskog i trgovačkog prava stekla je radom u odvjetničkom uredu i u javnom poduzeću kao viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove. U PJR-u radi kao pravna savjetnica za EU projekte što uključuje ocjenu sukladnosti projektnih prijedloga s propisima u području državnih potpora, izradu kompleksnih prigovora na odluke o odabiru projektnih prijedloga i prigovora na odluke o financijskim korekcijama. Kao pravnica s dugogodišnjim iskustvom savjetuje klijente u različitim pravnim pitanjima EU fondova, tumačenju primjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, izvedbi ugovora o nabavi robe, radova i usluga, postupanju u javnim nabavama, primjerice u žalbama na dokumentaciju za nadmetanje i odluke o odabiru ili poništenju itd. Također je autor stručnih članaka i predavač u području državnih potpora, prava EU, pravila financiranja ESI fondovima i u području javne nabave.

Leo Mršić

Leo Mršić

dr.sc., (gost predavač)

Manager je s višegodišnjim (20+ godina) iskustvom u upravljanju tvrtkama i timovima raznih veličina (1.200+ djelatnika) te snažnom podlogom u spajanju tehničkih i poslovnih znanja s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja. Posjeduje posebno naglašene orijentacije na strategiju, planiranje i korištenje tehničkih kapaciteta, dodanu poslovnu vrijednost tih sustava te njihovo korištenje. Nositelj diplome iz područja osiguranja katedre za vanjsku trgovinu EFZG, magisterija znanosti iz područja poslovne statistike katedre za poslovnu informatiku EFZG te doktorata iz područja statističkih modela katedre za informatologiju FFZG. Stalni sudski vještak za područja financija, računovodstva, knjigovodstva i informatike. Nositelj znanstvenog zvanja docent te nastavnog zvanja profesor visoke škole. Prodekan je za istraživanje i razvoj, voditelj AlgebraLAB istraživačko-inovacijskog centra i Katedre za upravljanje podacima i analizu na Visokom Učilištu Algebra u Zagrebu. Nositelj više kolegija na Visokom učilištu Algebra, Visokoj školi financija i prava Effectus u Zagrebu, te e-Leadership Executive MBA programu. Aktivan je u poslovnoj i EDU zajednici kao voditelj projekata, nositelj kolegija, autor knjiga, autor znanstvenih i stručnih radova, poslovni i programski direktor stručnih/znanstvenih konferencija, član organizacijskih odbora više međunarodnih konferencija. Registrirani konzultant GOPA Consulting Group Njemačka za područja poslovno savjetovanje, primjena analitičkih/statističkih metoda te analiza tržišta. Projektno iskustvo uključuje projekte spajanja i preuzimanja, restrukturiranja, analize i praćenja ključnih pokazatelja poslovanja, razvoj naprednih IT usluga, monetizacije nematerijalnih resursa tvrtki posebno podataka, strateško tržišno pozicioniranje, financijsko i operativno planiranje poslovanja, razvoj inovacija u kojima je sudjelovao kao ključni ekspert.

U kotizaciju je uključeno

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Osvježenje pod pauzama

Međunarodna konferencija o javnoj nabavi

23. i 24. svibnja 2019. 
hotel Kvarner, Opatija

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.