PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
05.06.2019
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Praksa u pripremi tehničkih specifikacija i predmeta nabave – obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 • Javna nabava građevinskih radova i FIDIC ugovori u praksi u Republici Hrvatskoj – zašto (ne) koristiti FIDIC ugovore
 • Bitni dijelovi ugovora o javnoj nabavi i dozvoljene izmjene ugovora
 • Primjeri prakse u određivanju uvjeta sposobnosti i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude – rizici i moguće sankcije (na EU projektima)

Uvod u problematiku teme

Javna nabava radova je specifično područje, prilikom koje se u obzir mora uzeti i niz drugih postojećih zakona, osim Zakona o javnoj nabavi i pratećih propisa, kojima je predmetno područje regulirano- Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Isto tako, mora se u obzir uzeti i primjena međunarodnih standardnih općih uvjeta ugovaranja kod građevinskih radova ili FIDIC ugovora, a  koji su propisani i kao model za ugovore koji se financiraju iz fondova Europske Unije.

Kako bi kvalitetno kreirali ENP kriterija i  uspješno proveli javnu nabavu te izradili ugovor o građevinskim radovima radova dionici nabave trebaju poznavati puno širi zakonodavni okvir negoli je uobičajeno.

Nadalje, kako su ugovori o građevinskim radovima dugotrajni, tijekom trajanja podložniji su izmjenama uslijed niza faktora koji se nisu mogli predvidjeti prilikom planiranja i početka gradnje, važno je znati razlikovati dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora, a sve u svrhu izbjegavanja eventualnih financijskih korekcija bespovratnih sredstava u  projektima financiranim iz sredstava Europske unije.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Temeljna znanja o javnoj nabavi dodatno se proširuju upoznavanjem sa specifičnom praksom u nacionalnim okvirima (Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje)
 • Edukacija daje prikaz ključnih dijelova postupaka nabave radova, projektantskih usluga i nadzora stavljajući naglasak na najvažnije točke – rizike koji se uobičajeno javljaju u postupcima nabave.
 • Program je utemeljen na interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.
 • Na edukaciji se obrađujuprimjeri nepravilnosti koje se odnose na javnu nabavu a koji dovode do neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija.
 • Stručnjaci koji izvode seminar renomirani su i iskusni dionici sustava gradnje i javne nabave, u funkcijama osoba ovlaštenih za provedbe postupaka ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz praksu naučite kako provesti svoje postupke javne nabave usluga, robe i radova.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima,
 • korisnicima EU projekata i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

Svi polaznici PJR edukacija ostvaruju niz dodatnih pogodnosti. Pohađanjem jedne PJR edukacije ostvarujete pravo na sljedeće pogodnosti:

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju ostvaruju grupe (dvije ili više osoba iz iste organizacije) i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a te automatski ostvaruju redovni popust od 20% za svaku sljedeću edukaciju

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija  postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na PJR KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave. Detaljnije o nadolazećim temama u ovoj sezoni 2018/2019 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima na sljedeće načine:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatnu procjenu potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili personaliziranim sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Javna nabava radova, projektantskih usluga i stručnog nadzora

 • Predmet nabave
 • opseg predmeta nabave, specifikacije, troškovnik
 • Zakon o gradnji
 • Javna nabava radova
 • Provedba ugovora o radovima
 • Tehnički pregled, primopredaja, uporabna dozvola
 • Javna nabava usluga: projektiranje, stručni nadzor
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 • Voditelj projekta; voditelj građenja

10:30 – 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 – 12:15

 •  Javna nabava radova i FIDIC ugovori u praksi u Republici Hrvatskoj
  • Određivanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u nabavi radova, projektantskih usluga i stručnog nadzora – rizici u primjeni kriterija
  • Uvjeti i kriteriji za vrednovanje tehničke i stručne sposobnosti natjecatelja i ponuditelja
  • Zahtjevi za kvalitetu radova; kriteriji kvalitete u smislu ekonomski najpovoljnije ponude
  • Prednosti i nedostaci primjene FIDIC modela ugovora
  • Ključne točke u razumijevanju FIDIC ugovora

12:15 – 13:15

 Pauza za ručak

 

13:15 – 14:45

Bitni sastojci ugovora o javnoj nabavi radova, projektantskih usluga i nadzora

 • Bitni sastojci ugovora o radovima i ugovora o uslugama
 • Izvršenje ugovora, obveze i odgovornosti ugovornih strana
 • Dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora

14:45 – 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 – 16:30

Primjeri ekonomski najpovoljnije ponude u nabavi radova, projektantskih usluga i nadzora – moguće greške, nepravilnosti (i sankcije u EU projektima)

 • Relevantna praksa naručitelja u Republici Hrvatskoj u primjeni kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i uvjeta sposobnosti prilikom nabave radova, projektantskih usluga i nadzora
 • Relevantna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske
 • Primjeri nepravilnosti na projektima financiranim iz EU fondova
 • Primjeri iz prakse – ključni rizici i kako ih spriječiti

Profil trenera

Vladimir Skendrović

Vladimir Skendrović

dr.sc. (gost predavač)

Doktorirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu na Upravljanju projektima. Dugogodišnje radno iskustvo bilježi u najvećih tvrtkama u Hrvatskoj, te ima veliko iskustvo u inozemstvu. Radio je u Hidoelektri, na Građevinskom institutu, te kao sveučilišni profesor Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Inozemno iskustvo stekao je radeći po cijelom svijetu, u Aziji, Africi te Sjevernoj Americi. Radio je kao direktor International Construction Co. u Keniji, kao tehnički savjetnik za infrastrukturu pri UN Department of Economic and Social Development u New Yorku, kao viši voditelj te direktor ureda Svjetske banke u Zagrebu. Od 2005. godine radi kao slobodni konzultant, što uključuje savjetovanje iz područja nabava i ugovaranja, FIDIC, upravljanje projektima, građevinsku regulativu, također je i profesor na Sveučilištima u Zagrebu, Osijeku, Splitu te na Tehničkom veleučilištu. Autor je više od 40 znanstvenih i stručnih radova i 2 knjige iz područja JPP, nabave i ugovaranja, FIDIC, upravljanje projektima i analize rizika. Ima iza sebe više od 200 sati edukacija iz područja građevinske regulative i ugovora o radovima prema modelu FIDIC.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za eu fondove i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, certificirani je miritelj. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom internih procedura, te suradnjom s revizorima EK. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Stručnjakinja je za sustav EU fondova, tumači pravila provedbe, provodi postupke javne nabave. Provela je nekoliko istraživanja u području EU fondova i javne nabave, koautor je ENP priručnika, nekoliko priručnika za korisnike EU fondova, te niza članaka. Dugogodišnji je predavač u području strukturnih fondova, provedbi EU projekata i javnoj nabavi.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

U kotizaciju je uključeno

 • Radni materijali edukacije (prezentacija predavanja, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR-a o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Zbornik stručnih članaka o javnoj nabavi“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Osvježenje pod pauzama

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)