PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
20.05.2019 - 03.06.2019
8:00 - 12:00

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Cilj mentorskog programa je shvatiti kako zaista EU fondovi funkcioniraju i steći konkretnu stručnu praksu komunicirajući sa stručnjacima koji se tim područjem bave uspješno i profesionalno, radeći na stvarnim slučajevima rame uz rame sa stručnjacima te sa istaknutim slučajevima iz prakse.

U program primamo samo 16 osoba.

Program traje 6 tjedana i odvija se u Zagrebu u periodima:

 • 25. veljače – 5. travnja 2019.g.
 • 27. svibnja – 5. srpnja 2019.g.
 • 28. listopada – 6. prosinca 2019.g.

Uvod u problematiku teme

Broj ljudi koji u Hrvatskoj nedostaje, koji se uspješno mogu nositi s izazovima EU fondova, koji znaju prijaviti projekte, koji su kadra projekte provoditi, procjenjuje se na 2.700.

Dodatno, 98% organizacija u RH planira prijaviti projekte na EU fondove.

Tržište rada vapi za ljudima koji znaju EU fondove u praksi. Prilike za zapošljavanje su jako velike i konkretne.

Dostupni su razni kvalitetni programi edukacija u području EU fondova, no ključni problem svake edukacije, formalne ili neformalne, je nedostatak stvarnog iskustva, odnosno doživljaj rada u stvarnom profesionalnom okruženju.

Ovaj program zamišljen je kao mentorski program, koji tijekom 6 tjedana predviđa sljedeće metode:

 1. Kratke praktične edukacije u malim grupama, upućivanje na ključnu terminologiju, čitanje probranih materijala, vlastito učenje kroz čitanje, koje završava prvi tjedan s uvodnim teoretskim testiranjem.
 2. Timski projekti (poboljšavanje kvalitete ili rješavanja problema, iznosi se usmeno i pismeno), mentorski feedback na timske projekte rješavane u grupama.
 3. stručna praksa i job shadowing PJR stručnjaka tijekom nekog konkretnog procesa, individualni zadaci na stvarnim slučajevima EU projekata, mentorski individualni feedback na individualne zadatke.

Sadržajno, mentorski program pokriva 3 područja znanja:

 1. Pregled sustava financiranja, bitna terminologija EU fondova, koja pravila su ključna, kako pretražiti i tumačiti prilike za financiranje EU fondovima, razmatranje projektnih ideja za financiranje i davanje mišljenja o šansama za prolaz, utvrđivanje prihvatljivosti prijavitelja
 2. Utvrđivanje obuhvata projekata, unaprjeđenje projektne ideje, vođenje procesa apliciranja, razvoj projekta s klijentima privatnog, javnog i civilnog sektora, kako izgleda u praksi proces od projektne ideje do predaje projektne aplikacije
 3. Planiranje i provođenje postupaka nabave usluga, roba i radova na projektima, provođenje EU projekata, vođenje dokumentacije projekta, izrada izvještaja o napretku projekta i financijskih izvještaja o troškovima projekta

Zašto pohađati edukaciju

ULOŽITE U PODRUČJE EU FONDOVA – NAJTRAŽENIJE PODRUČJA ZAPOŠLJAVANJA

Istraživanje o kapacitetima za povlačenje EU fondova pokazuje da u Hrvatskoj nedostaje oko 2.700 stručnjaka za EU fondove. 98% organizacija u RH planira prijaviti EU projekt. Prilike za zapošljavanje su sad već velike i rastu iz dana u dan, za one koji su prepoznali da trebaju dodatno ulagati u ta znanja.

STRUČNJACI ZA EU FONDOVE RIJETKO OTVARAJU PRILIKU ZA PRAKSU

Situacija u kojoj će vam se otvoriti neka organizacija sa stvarnim stručnjacima i realnim primjerima iz prakse i dati vam priliku u zajedno s njima steknete znanja i vještine – iznimno je rijetka prilika. Jedno je škola. A drugo značajno oskudnije je prava dobro osmišljena i vođena stručna praksa. Praksu provodi tvrtka koja ima višegodišnjeg iskustva sa stotinama EU projekata.

INTERAKTIVNA PRAKSA SA VRHUNSKIM STRUČNJACIMA

6 interaktivnih tjedana, 240 sati programa, desetci raznih situacija iz prakse, direktni rad sa 8 do 16 različitih stručnjaka u EU fondovima, 18 direktnih susreta s PJR mentorima, individualni pristup u stručnoj praksi. Stručnjaci mentori imaju iskustva sa preko 1,1 mlrd kuna vrijednosti EU projekata.

POKRENITE SE NA PUTU DO POSLA

Uložite u sebe. Potrudite se. Preskočite korake do posla. Otkrijte novo zanimljivo područje u kojemu gotovo sve organizacije u RH imaju potrebe za znanjima. Svi polaznici programa dobivaju vrijednu i rijetku preporuku. Nezaposleni polaznici dobivaju priliku dobiti posao, potpisati ugovor o suradnji za povremeni rad, ili biti preporučeni za rad raznim konkretnim korisnicima EU fondova.

ORGANIZACIJE – OPREMITE SVOJE LJUDE ZA RAD S EU FONDOVIMA

Organizacije imaju priliku pružiti svojim juniorima iskustvo profesionalaca i na održiv način ispolirati svoje ideje ili projektne prijedloge / unaprijediti provedbu svojih projekata, te time pospješiti kvalitetu i trajnost praktičnog bavljenja s EU fondovima.

Ciljne skupine edukacije

Mentorski je program skrojen za osobe koje:

 • Studiraju, ali žele proaktivno raditi na svojoj budućnosti
 • Traže ili mijenjaju posao i vide priliku raditi s EU fondovima
 • Rade, ali su u svojim organizacijama juniori u području EU projekata
 • Rade u organizacijama koje žele imati svoje stručnjake za EU fondove, koje žele na održiv način i uz pomoć stručnjaka svoje ideje i projekte ispolirati odnosno unaprijediti šansu za uspjeh provedbe svojih projekata

Tijekom 6 tjedana predviđeno je minimalno 18 kontakata s PJR stručnjacima u edukacijama, timskim projektima, stručnoj praksi, job shadowingu, skype razgovorima i testiranju.

Program je pripremljen na način da je također pogodan i za osobe koje su zaposlene, ili ne žive u Zagrebu, jer su kontaktni sati s PJR mentorima predviđeni ili na početku radnog dana (najčešće 09:00 – 11:00), ili na kraju radnog dana (najčešće petkom 14:00 – 17:00).

Profili trenera

Mentorski tim PJR-a broji preko 20 stručnjaka, a mentori koji mogu biti uključeni u program su:

 • Upravljački tim PJR-a pokriva pregled sustava EU financiranja, kao i uvodno i završno testiranje i individualne intervjue i razgovore s najuspješnijim polaznicima: Ana Fresl, Ivan Serdarušić, Ines Gruica Devčić, Vlatko Martinović i Snježana Tomašević (1.tjedan)
 • PJR tim marketinga i prodaje pokriva prilike za financiranje EU fondovima: Tajana Lovrić, Slaven Tadić i Antonia Šeremet (2.tjedan)
 • PJR tim razvoja projekata pokriva područje utvrđivanja obuhvata projekta i razvoj projekta: Vlatko Martinović, Matija Domijan, Ivana Majer, Petra Paulić, Ivona Vargek, Jelena Gurdulić i Dunja Arlović (3. i 4. tjedan)
 • PJR tim provedbe i javne nabave koji pokriva to područje: Snježana Tomašević, Dino Prskalo, Hrvoje Klarić i Albina Zanze (5. i 6. tjedan)

Cilj prvog tjedna je ukazati na bitno, na onih 20% najvažnijih termina, dokumenata i područja iz prakse koja će pokriti ukupni šestotjedni program, i završava uvodnim ispitom.

U svakom od narednih 5 tjedana, svaki tjedan imati će drugačijeg stručnog mentora, što daje priliku polaznicima da nauče iz iskustva niza stručnjaka, a individualne zadatke mentorirati će veći broj mentora.

Detaljni profili svih mentora dostupni su OVDJE.

Dnevni raspored

prvi tjedan

  • Kratke praktične edukacije u malim grupama, upućivanje na ključnu terminologiju, čitanje probranih materijala, vlastito učenje kroz čitanje, koje završava prvi tjedan s uvodnim teoretskim testiranjem.

  Primjeri pitanja na koje treba znati odgovoriti:

  • Koja su 3 osnovna područja prihvatljivosti koja svi EU natječaji reguliraju?
  • Kako će se projekt ocjenjivati po pojedinom kriteriju natječaja?
  • Koji su dijelovi proračuna projekta?
  • Između koga se sklapa ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava?
  • Navedite minimalno 5 uvjeta prihvatljivosti troškova projekta?
  • Kako se sve može pogriješiti i dobiti financijsku korekciju (povrat)?

2., 3. i 5. tjedan

 • Timski projekti (poboljšavanje kvalitete ili rješavanja problema, iznosi se usmeno i pismeno), mentorski feedback na timske projekte rješavane u grupama.

Primjeri timskih projekata:

 • Sastavljanje sažetka natječaja za EU sredstva, utvrđivanje sukladnosti projektne ideje s natječajem, sastavljanje preporuka o unaprjeđenju projektne ideje za konkretni natječaj
 • Temeljem inputa klijenta, sastavljanje proračuna projekta i plana nabave
 • Istraživanje dijela podloge projekta, pisanje dijela projektne aplikacije
 • Sastavljanje prigovora za projekt koji nije odabran u postupku ocjenjivanja
 • Sastavljanje argumentacije za umanjenje dodijeljene financijske korekcije
 • Sastavljanje žalbe na odluku o odabiru u javnoj nabavi usluga ili opreme iz EU projekta

4. i 6. tjedan

 • stručna praksa i job shadowing PJR stručnjaka tijekom nekog konkretnog procesa, individualni zadaci na stvarnim slučajevima EU projekata, mentorski individualni feedback na individualne zadatke.

Primjeri individualnih zadataka:

 • Sudjelovanje na sastancima sa stvarnim klijentima i izrada zapisnika
 • Sastavljanje podloge za poglavlje o tržištu proizvoda od klijenta
 • Raspis analize rizika projekta, analiza rizika i načina mjerenja
 • Izrada zahtjeva za izmjenom projekte temeljem analize problema u projektu i mogućih prihvatljivih rješenja
 • Sastavljanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, temeljem inputa događanja na projektu u kvartalu i financijske i ugovorne dokumentacije
 • Pregled primljenih ponuda u postupku nabave, sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda

Pojedini tjedan sadrži:

 • Ponedjeljkom 9-12h: uvode u temu tjedna, dodjelu zadataka, podjelu u timove, pojašnjenje i upute za pojedini timski projekt ili stručnu praksu
 • Tijekom tjedna: telefonske, skype, email, mini sastanke i druge oblike podrške timovima u timskim projektima odnosno individualne mentorske podrške tijekom stručne prakse
 • Petkom od 14h do 17h: prezentaciju timskih projekata, predaju individualnog rada, mentorski feedback na rad, pomoć polaznicima pravnih osoba u razvoju/provedbi vlastitih EU projekata

Ocjenjivanje uspješnosti polaznika biti će provedeno na sljedeći način:

Metoda Značaj ocjene Bodovi
Teoretski ispit (temeljem broja odgovora s ispravnim rješenjima) 30 %

Max 30 bodova u testu

Napomena: ocjene su individualne

Timski projekti u grupama (temeljem sukladnosti prijedloga rješenja u odnosu na rješenje situacije u stvarnom slučaju, ocjenom mentora) 30 %

10% u 2.tjednu

10% u 3. tjednu

10% u 5.tjednu

Napomena: ocjene su iste za sve članove jednog tima

Individualni zadaci tijekom stručne prakse / job shadowinga (temeljem slobodne procjene mentora o kvaliteti dostavljenog individualnog rada polaznika) 40 %

20% u 4.tjednu

20% u 6.tjednu

Napomena: ocjene su individualne

Za dobivanje pisma preporuke i potvrde o pohađanju potrebno je pohađati minimalno 70% navedenog programa, tako da polaznici koji nisu u Zagrebu ili imaju neke druge neodgodive obveze, mogu drugim kanalima komunikacije nadoknaditi izostanke.

 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Specijalna skripta u kojoj su stručnjaci izdvojili najbitnije termine koji su potrebni u praksi rada s EU fondovima
 • Primjeri, studije slučaja, vježbe, rješenja i sl.
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • U slučaju prvog pohađanja PJR edukacija/konzumacije PJR usluga, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju
 • Dobivanje individualnog pisma preporuke PJR-a i potvrde o pohađanju programa

Dodatne vrijednosti programa za fizičke osobe

20% najuspješnijih polaznika mentorskog programa zovemo na individualne razgovore, dajemo pomoć u uređenju životopisa (po potrebi), te razmatramo za nekoliko mogućih suradnji:

 • Razmatramo najbolje polaznike za redovni rad u PJR timu,
 • Potpisujemo ugovore o suradnji za povremeni savjetnički rad sa PJR timom (povremeni poslovi u razvoju / provedbi projekata),
 • Preporučamo raznim klijentima i suradnicima koji nas redovno pitaju da preporučimo voditelja projekta

Dodatne vrijednosti programa za djelatnike pravnih osoba

Svim polaznicima mentorskog programa osigurano je vrijeme za konzultativni direktni rad s mentorima u 3 područja:

 • identificiranje prilika za financiranje organizacije
 • unaprjeđenje projektnih ideja ili aplikacija
 • savjetovanje u provedbi vlastitih EU projekata ako ih pravna osoba ima

Follow-up period svim polaznicima:

 • mogućnost pohađanja 3 besplatne edukacije tipa PJR KLUB svake godine, nastavak druženja i razmjene iskustava kroz model PJR KLUB-a

Postanite dio ekipe uspješnih EU projekt menadžera.

Cijena cjelokupnog šestotjednog mentorskog programa je 6.900 kn + PDV.

Program se može platiti u maksimalno 6 rata.

Rok prijave na program je 3 radna dana prije programa. Potiču se zainteresirani da zbog limitiranog broja mjesta što ranije izvrše svoju prijavu.

Mentorski program datumski slijedi odmah nakon završetka petodnevnog obrazovnog programa PJR AKADEMIJA. U slučaju pohađanja i Akademije i mentorskog programa, ukupna cijena za oboje je 9.900 kn + PDV.

Preduvjet za pohađanje je imanje na raspolaganju vlastitog prijenosnog računala. Za slučaj da ga polaznik nema, PJR može organizirati iznajmljivanje prijenosnog računala na period od dva mjeseca za dodatnu cijenu od 300,00 kn + PDV.

 

ZA PRIJAVE I VIŠE INFORMACIJA MOLIMO JAVITE SE NA INFO@PJR.HR ILI NA +385 (1) 8897 152

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)