Kategorija | Edukacije | sve kategorije


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
24.09.2019
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Jednostavna nabava, elektronička komunikacija, plan nabave i registar ugovora, e-ESPD postupanja, e-CERTIS, pregled i ocjena ponuda, odluke naručitelja
Hotel Panorama, Zagreb
27.09.2019
9:00 - 16:30
Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.09.2019 - 04.10.2019
9:00 - 17:45
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
17.10.2019
9:00 - 13:00
Javna nabava za Ponuditelje / Osnovni koraci za ponuditelje početnike; eESPD obrazac i predaja ponude u EOJN
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
21.10.2019 - 25.10.2019
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
06.11.2019
9:00 - 16:30
Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i specifičnosti povezane s nepravilnostima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
07.11.2019
9:00 - 16:30
Ekonomski najpovoljnija ponuda, LCC, zeleni kriteriji, pregled i ocjena ponuda – osnove ENP kriterija; primjena zelenih kriterija i troška životnog vijeka te pregled i ocjena ponuda sukladno postavljenim kriterijima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
21.11.2019
9:00 - 16:30
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I PRIMJERI IZ PRAKSE: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta; ENP kriteriji; pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda; najčešće pogreške u troškovnicima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
28.11.2019
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovor
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
11.12.2019
9:00 - 16:30
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija