Kategorija | Edukacije | sve kategorije


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
09.04.2020
14:00 - 15:00
WEBINAR: ESIF zajmovi za obrtna sredstva – karakteristike i postupak prijave - BESPLATNO
Online,
14.04.2020
9:00 - 10:30
WEBINAR: Provedba Ugovora o bespovratnim sredstvima u doba COVIDA-19
Online,
16.04.2020
9:00 - 9:45
WEBINAR: Prilike za poduzetnike iz EU fondova - BESPLATNO
Online,
21.04.2020
9:30 - 15:30
WEBINAR: Strateško planiranje i EU projekti
Online,
23.04.2020
9:00 - 12:10
WEBINAR: Računovodstvo, financije i revizija u EU projektima
Online,
24.04.2020
9:00 - 16:10
WEBINAR: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016.
Online,
28.04.2020
9:00 - 14:30
WEBINAR: COVID-19 i utjecaj na projekte EU
Online,
07.05.2020
9:00 - 16:30
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I PRIMJERI IZ PRAKSE: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta; ENP kriteriji; pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda; najčešće pogreške u troškovnicima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
11.05.2020 - 15.05.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
21.05.2020
9:00 - 16:30
Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
27.05.2020
9:00 - 16:30
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
28.05.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Hotel Panorama, Zagreb
04.06.2020
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.09.2020
9:30 - 15:45
Strateško planiranje i EU projekti
Hotel Trakošćan, Trakošćan
Pogledajte ostale kategorije edukacija