Kategorija | Edukacije | sve kategorije


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
06.11.2020
9:00 - 16:30
Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
11.11.2020 - 13.11.2020
9:00 - 16:15
3D Project Management Akademija – tehnike i alati za provedbu projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
13.11.2020
9:00 - 16:30
Provođenje postupaka jednostavne nabave, Kako ocijeniti ekonomski najpovoljniju ponudu - Pregled i ocjena ponuda Osnove ugovora u javnoj nabavi
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
23.11.2020
9:00 - 16:30
Planovi, pravila i mogućnosti u novom programskom razdoblju 2021. - 2027.
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
25.11.2020
9:00 - 16:30
Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
25.11.2020
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.11.2020 - 04.12.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
10.12.2020
9:00 - 16:45
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
19.05.2021
9:00 - 16:30
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka
Remisens Premium Hotel Ambasador, Opatija
Pogledajte ostale kategorije edukacija