Kategorija | Javna nabava


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
25.02.2020
9:00 - 16:30
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
05.03.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Osnove izrade tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016, praktični primjeri i praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda
Hotel Panorama, Zagreb
12.03.2020
9:00 - 16:30
PJR Plus: Provedba pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupanje u elektroničkom oglasniku javne nabave i najčešće nepravilnosti kod provođenja navedenog postupka javne nabave prema rješenjima DKOM-a i presudama visokog upravnog suda
Hotel Panorama, Zagreb
17.03.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Hotel Panorama, Zagreb
25.03.2020
9:00 - 16:30
Pregled i ocjena ponuda - primjena e-Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti; eESPD i praksa DKOM-a; dohvat dokaza iz registara i evidencija te provjera ponuditelja
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
26.03.2020
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovor
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.03.2020 - 03.04.2020
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA – simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
07.04.2020
9:00 - 16:45
PJR PLUS: Jednostavna nabava, pregled i ocjena ponuda, ekonomski najpovoljnija ponuda, ugovor i okvirni sporazum
Hotel Panorama, Zagreb
11.05.2020 - 15.05.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija