Kategorija | Javna nabava


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
27.01.2020 - 31.01.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
05.02.2020
9:00 - 16:45
PJR PLUS: Plan nabave: donošenje, usvajanje, objava, izmjene plana nabave, određivanje predmeta nabave na primjerima iz prakse; registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma obvezni sadržaj, objava i ažuriranje; Okvirni sporazum vrste i tipovi, sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma, razlike i sličnosti s dinamičkim sustavom nabave, praksa DKOM-a i visokog upravnog suda vezana uz okvirne sporazume
Hotel Panorama, Zagreb
19.02.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Opće obveze naručitelja vezano uz sukob interesa, registar ugovora, izvješće o javnoj nabavi, produljenje roka za dostavu ponuda, zahtjeve za pojašnjenje te poslovnu tajnu; primjeri iz prakse DKOM-a
Hotel Panorama, Zagreb
25.02.2020
9:00 - 16:30
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
05.03.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Osnove izrade tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016, praktični primjeri i praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda
Hotel Panorama, Zagreb
17.03.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Hotel Panorama, Zagreb
25.03.2020
9:00 - 16:30
Pregled i ocjena ponuda - primjena e-Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti; eESPD i praksa DKOM-a; dohvat dokaza iz registara i evidencija te provjera ponuditelja
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
26.03.2020
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovor
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
30.03.2020 - 03.04.2020
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA – simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
07.04.2020
9:00 - 16:45
PJR PLUS: Jednostavna nabava, pregled i ocjena ponuda, ekonomski najpovoljnija ponuda, ugovor i okvirni sporazum
Hotel Panorama, Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija