Kategorija | Javna nabava


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
24.04.2020
9:00 - 16:10
WEBINAR: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016.
Online,
04.05.2020 - 08.05.2020
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA – simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
07.05.2020
9:00 - 16:30
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I PRIMJERI IZ PRAKSE: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta; ENP kriteriji; pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda; najčešće pogreške u troškovnicima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
11.05.2020 - 15.05.2020
8:30 - 17:15
Program izobrazbe u području javne nabave
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
21.05.2020
9:00 - 16:30
Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
27.05.2020
9:00 - 16:30
Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
28.05.2020
9:00 - 16:30
PJR PLUS: Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
Hotel Panorama, Zagreb
04.06.2020
9:00 - 16:30
Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija