Datum/Vrijeme Naziv edukacije
26.09.2019
9:00 - 16:30
Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
16.10.2019
9:00 - 16:30
Prevencija i pravdanje od povrata EU sredstava radi neispunjenja pokazatelja u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
21.10.2019 - 25.10.2019
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
28.10.2019 - 06.12.2019
8:00 - 12:00
EUment - mentorski program PJR-a
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
05.12.2019
10:00 - 14:00
PJR KLUB: Kako aktivnosti promidžbe i vidljivosti iskoristiti u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti projekta?
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija