Kategorija | Europski fondovi i EU projekti


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
18.03.2020
9:30 - 15:45
Strateško planiranje i EU projekti edukacija - predkonferencijski dan
Hotel Trakošćan, Trakošćan
30.03.2020 - 03.04.2020
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA – simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
23.04.2020
9:00 - 16:30
Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija