Datum/Vrijeme Naziv edukacije
25.02.2019 - 05.04.2019
8:00 - 12:00
EUment - mentorski program PJR-a
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
11.04.2019
10:00 - 14:00
PJR KLUB: Ključni termini i izazovi za uspješno provođenje EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
20.05.2019 - 12.07.2019
8:00 - 12:00
EUment - mentorski program PJR-a
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
26.09.2019
9:00 - 16:30
Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb
28.10.2019 - 06.12.2019
8:00 - 12:00
EUment - mentorski program PJR-a
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb




Pogledajte ostale kategorije edukacija