polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak

Trodnevna edukacija sastojala se od 3 radionice o pripremi i upravljanju EU projektima, praćenju i evaluaciji, izradi strateškog plana praćenja Strategije za razvoj ljudskih potencijala i izradi nacrta plana praćenja rada lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

read more