polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Grad Zagreb: Državne potpore i EU fondovi

Na edukaciji su polaznici o državnim potporama učili kroz razumijevanje pojma, definiciju i elemente državnih potpora, instrumente za korištenje potpora te njihove kategorije; dopuštene državne potpore, o prijavi potpora Europskoj komisiji, skupnim izuzećima (Enabling...

read more