polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

EU Executive program

Zanimljivi program za menadžere hrvatskih firmi pod nazivom EU Executive program Veleučilište VERN pokrenulo je 2010. godine s ciljem da polaznicima prenese sljedeće kompetencije: poznavanje europskih institucija i procesa, pravne prakse te sudjelovanja na europskom...

read more

Priprema za strukturne fondove

Na poziv Hrvatske udruge poslodavaca, za predstavnike privatnih i javnih tvrtki, razvojnih institucija, nevladinog sektora i akademske zajednice, PJR je održao seminar na temu Priprema za strukturne fondove. Sadržaj seminara, koji je zbog velikog interesa održan dva...

read more

Provedbene radionice za tri grant sheme

U okviru IPA IV programa, PJR je također održao radionice za potencijalne prijavitelje u okviru sljedećih grant  shema: Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje Implementacija novih kurikuluma Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova...

read more