polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Sustav EU fondova i mogućnosti za financiranje projekata

PJR je za pozvane predstavnike Gradske uprave, lokalnih tvrtki i udruga održao jednodnevno predavanje o sustavu EU fondova i mogućnostima financiranja, čiji je cilj bio prvenstveno informiranje lokalnih dionika o sustavu EU fondova, unapređenje svijesti o mogućnostima...

read more