polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

HAMAG – Mogućnosti financiranja EU fondovima

Na poziv HAMAG-a, poludnevna edukacija o EU sredstvima održana je za predstavnike velikih poduzeća iz prehrambene industrije i njihovih kooperanata (stočarstvo, govedarstvo, svinjogojstvo, mljekarstvo). Teme seminare bile su sustav financiranja iz IPA programa i...

read more

Javna nabava usluga i opreme na projektima Europske unije

Seminar na temu ˝Javna nabava usluga i opreme na projektima Europske unije˝ održan je u 2010. godini u Centru za pretpristupne procese, HUP. Seminaru su prisustvovale tvrtke i institucije uključene u provedbu EU fondova sa ciljem upoznavanja tzv. sekundarne nabave...

read more

Mogućnosti financiranja za građevinski sektor

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Centar za pretpristupne procese, PJR je održao seminar na temu ˝Mogućnosti financiranja za građevinski sektor˝.  Ciljevi edukacije obuhvaćali su upoznavanje sa sustavom financiranja projekata i sustavom dodjele bespovratnih sredstava...

read more

Mogućnosti za građevinski sektor u području EU fondova

PJR održao je jednodnevnu edukaciju na temu ˝Mogućnosti za građevinski sektor u području EU fondova˝ za hrvatsku tvrtku Kamgrad d.o.o. Edukacija je uključivala pitanje sustava financiranja iz IPA programa i programa Europske unije za građevinski sektor, odnosno...

read more