polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Informativne radionice za IPA IV natječaje: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ i „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU) za EU natječaje, u sklopu IV. komponente programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala, održane su radionice za potencijalne prijavitelje projekata. Održali smo radionice u...

read more

Voditelj projekata za EU fondove – Modul 1, Mirakul

U Modulu 1 edukacije za Voditelja projekata za EU fondove (Mirakul Edukacijski centar), PJR je polaznicima predstavio kohezijsku politiku Europske unije, strukturne fondove i kohezijski fond u perspektivi 2007-2014, te IPA-u i Programe Unije. Dio edukacije obuhvatio...

read more

Pisanje EU projekata – osnove projektnih ideja

Na upit grada Samobora, PJR je održao poludnevnu edukaciju o osnovama projektnih ideja financiranim sredstvima Europske unije. Seminar je podržan uz potporu poduzetničkog centra Samobor, uz suradnju grada Samobora i Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Na seminaru su...

read more