polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Privredna banka Zagreb: Prilike u EU fondovima

Predstavnici PJR-a su na poziv Privredne banke Zagreb d.d. u Zagrebu u lipnju 2012. održali izlaganje o prilikama u EU fondovima. Na skupu se okupilo mnoštvo predstavnika jedinica lokalne samouprave, a cilj izlaganja je bio potaknuti bolje iskorištavanje EU sredstava...

read more

EU fondovi u zdravstvu

U suradnji s tvrtkom Johnson & Johnson S.E. d.o.o. PJR je u Zagrebu organizirao seminar o EU fondovima u zdravstvu. Iskusni stručnjaci iz područja izlagali su o prilikama koje postoje te o svojim iskustvima o iskorištavanju fondova u zdravstvu.

read more

Direkcija za EU integracije BIH: upravljanje grantovima

Na poziv Direkcije za europske integracije BiH, održali smo jednodnevni seminar za korisnike grant sheme Jugoistočna Europa (SEE) o tome kako kvalitetnije provoditi svoje međunarodne projekte. Ciljevi seminara su bili prenijeti i razmijeniti iskustva u provedbi EU...

read more

EU natječaji i ugovori o uslugama – od ideje do ugovora

PJR je na poziv Hauska&Partner Group održao in-house dvodnevnu edukaciju o EU natječajima i ugovorima o uslugama. Edukacija je pokrila teme Uvod u fondove EU i proračun Unije, karakteristike fondova (IPA/SF/Programi Unije), pojašnjenje PRAG procedura i natječajne...

read more