polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Hrvatski institut za financije: EU fondovi u 2014.

U suradnji s HIF-om, PJR je organizirao seminar o EU fondovima u 2014. godini. Obrađivale su se sljedeće teme i područja:  Pravna osnova za korištenje strukturnih fondova (regulativa, okvir, pravilnici), ključni strateški dokumenti koje treba poznavati (Europe 2020),...

read more