polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

EUPMC: Javna nabava EU

Edukacija za pravne osobe koje se natječu za nabavu usluga, opreme ili radova iz EU fondova, tj. provedbu „velikih“ projekata.

read more