Kako raspoređivati dokumentaciju u grant projektima/ugovorima

Izračun tečaja za plaćanja u grant ugovorima

Prilikom izrade projekta potrebno je, uz logičku matricu i projektni prijedlog, izraditi i procjenu proračuna projekta. Financijski zahtjevi iskazani u budžetu navode se u eurima. Stoga se postavlja logično pitanje u kojoj se valuti mogu plaćati troškovi projekta te...
Novčani tijek u grant ugovoru

Novčani tijek u grant ugovoru

U programu IPA grant ugovori (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava) nude tri osnovne mogućnosti plaćanja. Opciju plaćanja izabire ugovorno tijelo, temeljem odredbi općih uvjeta ugovora. Mogućnost koja se najmanje koristi, i koja je daleko najnepovoljnija za...
Novčani tijek u grant ugovoru

Kako izraditi analizu rizika projektnih aktivnosti?

Nakon što su detaljne aktivnosti projekta jasno identificirane logičkom matricom i detaljno opisane u projektnom prijedlogu, a prije negoli se prijavitelj projekta uistinu konačno odluči da li će sve ove aktivnosti stvarno predložiti projektom, potrebno je napraviti...