Što svaki projekt mora imati? (dio 2)

Što svaki projekt mora imati? (dio 2)

Što svaki projekt mora imati? (dio 2) Ocjenjivanje projektne ideje malo je složenije (bodovno i pristupom) od ocjenjivanja prijavitelja (Što svaki projekt mora imati? (dio 1)) . Iako smo o kriterijima za ocjenjivanje koncepata projekata u IPA natječajima pisali u PJR...
Što svaki projekt mora imati? (dio 1)

Što svaki projekt mora imati? (dio 1)

Što svaki projekt mora imati? (dio 1) Vrlo često pitanje potencijalnih prijavitelja na bespovratna sredstva financirana sredstvima EU jest: Što moj projekt treba imati? Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je ići korak unatrag i krenuti od samog početka...
Što svaki projekt mora imati? (dio 1)

Alati za izradu analize dionika – SWOT analiza

Alati za izradu analize dionika – SWOT analiza Najčešći alati kojima se služi prilikom izrade analize dionika su izrada matrice analize dionika, SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) i Vennovi dijagrami. Prilikom korištenja bilo kojeg od...
Što svaki projekt mora imati? (dio 1)

Završna vanjska evaluacija EU projekta

Završna vanjska evaluacija EU projekta Prioritet svake evaluacije projekta je poticanje promjena i daljnjih poboljšanja. Prema tome, i sam cilj završne evaluacije je definiranje rezultate ili zaključaka projekta, te davanje preporuka koje se mogu praktično...
Produljenje trajanja ugovora o bespovratnim sredstvima

Produljenje trajanja ugovora o bespovratnim sredstvima

Produljenje trajanja ugovora o bespovratnim sredstvima Vrlo često se tijekom trajanja provedbe projekta javlja potreba za produljenjem samog perioda za provedbu aktivnosti unutar ugovora o bespovratnim sredstvima. Razlozi za produljenje koji se nameću mogu biti...