Održivost projekta

Održivost projekta

Održivost projekta Značajan naglasak unutar kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje odnosno pri odabiru projekata za financiranje stavljen je na utjecaj projekta izvan kruga projektnih partnera i na konkretne planove širenja i korištenja projektnih rezultata –...
Održivost projekta

Osnove izrade tehničkih specifikacija (2. dio)

Osnove izrade tehničkih specifikacija (2. dio) Svrha izrade tehničkih specifikacija u okviru ugovora o nabavi robe i izvođenju radova je pružiti informacije dobavljačima i izvođačima o svrsi i predmetu natječaja, ali ujedno i obavezama koje će, u slučaju odabira...
Što je to plan diseminacije?

Što je to plan diseminacije?

Što je to plan diseminacije? Jedno od pitanja koje se postavlja kod izrade projektnih prijava je ono vezano uz plan diseminacije. Konkretno, poglavlje održivosti u prijavnom obrascu grant projekata taži od prijavitelja: „opišite plan diseminacije i mogućnosti...
Što je to plan diseminacije?

Osnove izrade tehničkih specifikacija

Osnove izrade tehničkih specifikacija Ključna misao prilikom izrade tehničkih specifikacija za potrebe sekundarnih natječaja nabave robe, opreme ili za izvođenje radova u okviru grant ugovora mora biti da taj ključni dokument ne treba izraditi kvalitetno samo radi...
SEKUNDARNA NABAVA – Opis posla u ugovorima o uslugama

SEKUNDARNA NABAVA – Opis posla u ugovorima o uslugama

Dokument opis posla (eng. Terms of reference) sastavni je dio ugovora o uslugama (nakon završetka postupka nabave) i temeljni je dokument za provedbu zadatka izvršitelja. Prilikom raspisa natječaja, isti taj dokument opis posla bi trebao uključivati sve relevantne...