Principi dodjele sredstava EU natječaja

Principi dodjele sredstava EU natječaja

Proporcionalnost Unutar svake EU nabave glavni su principi za dodjelu sredstava kojih se treba pridržavati: transparentnost, proporcionalnost, jednaki tretman i nediskriminacija (transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination). Jedan je od...
Utjecaj strategija na grant projekte

Utjecaj strategija na grant projekte

Utjecaj strategija na grant projekte Strategija ima svoje korijene u starogrčkoj riječi stratēgos i doslovno znači “vođenje vojske” (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Naravno, s vremenom ovo početno značenje se je zagubilo te...
Utjecaj strategija na grant projekte

Programi Unije (ex Programi Zajednice) (1. dio)

Programi Unije odnose se na financijske instrumente (fondove) koji su dostupni zemljama članicama u svrhu financiranja projekata u različitim sektorima, tj. financiranju suradnje između članica u provedbi različitih (EU) politika. Programi Unije poznatiji su pod...
Utjecaj strategija na grant projekte

Apsorpcijski kapacitet EU fondova

Apsorpcijski kapacitet EU fondova Apsorpcijski kapacitet EU fondova može se definirati kao opseg u kojemu je pojedina država sposobna u potpunosti iskoristiti (apsorbirati) sredstva koja su joj alocirana iz europskih fondova na efektivan i učinkovit (efikasan) način....
Razlike programa IPA i strukturnih fondova

Razlike programa IPA i strukturnih fondova

Razlike programa IPA i strukturnih fondova Pretpristupne programe koje Hrvatska koristi tokom pretpristupnog razdoblja (trenutno je to IPA) po ulasku u Europsku uniju zamijeniti će strukturni fondovi. Jedni se od drugih razlikuju po nizu elemenata. Sadržaj. Što se...