Financijska omotnica

Financijska omotnica

Ukupna financijska omotnica za RH iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u financijskoj perspektivi EU 2007.- 2013. g. iznosi 449,4 milijuna eura. Od navedenog iznosa, 438,2 milijuna eura namijenjeno je ostvarivanju cilja konvergencije (prvi cilj Kohezijske...
Financijska omotnica

Izvješćivanje u projektu

Promjene koje donosi novi PRAG 2013 na području izvješćivanja korisnika bespovratnih sredstava programa IPA nastoje staviti rezultate samog projekta u prvi plan odnosno postići usmjerenost na sam projekt. Provedba projekta prati se na godišnjoj razini, odnosno u...
Financijska omotnica

Operativni programi 01.07.2013. – 31.12.2013.

Operativni programi su programski dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje prioriteta utvrđenih u NSRO-u te način njihove provedbe. Operativni programi predviđeni za razdoblje od pristupanja Hrvatske EU do kraja...