Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)

Sudska praksa u postupcima javne nabave

Sudska nadležnost u postupcima javne nabave Žalbeni postupak koji se vodi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda; dalje u tekstu: „Zakon“) upravni je postupak. Nakon donošenja odluke Državne...
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Proces prijave projekata u području poljoprivrede

Primjer pod-mjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Prvi natječaj iz pod-mjere 6.3. zatvoren je u srpnju 2015. a očekivani rok objave rezultata je u prosincu 2015. Natječaji iz pod-mjere 6.3. ponavljat će se svake godine u programskom...
Nove direktive o javnoj nabavi i njihova primjena

Nove direktive o javnoj nabavi i njihova primjena

U prosincu 2011. godine Europska komisija predložila je izmjene važećih direktiva o javnoj nabavi. Izmjene su prihvaćene te su 18. travnja 2014. godine sljedeće nove direktive stupile na snagu: DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o...