Nabava u EU projektima u razdoblju 2014-2020

Nabava u EU projektima u razdoblju 2014-2020

U sklopu dokumentacije za provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014.–2020. nalaze se i „Pravila koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)“ (u daljnjem...
Uvod u državne potpore

Uvod u državne potpore

Znanje o državnim potporama uskoro će postati dio abecede poslovanja za sve poduzetnike u Republici Hrvatskoj, ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem. Razlog za to je jednostavan – Europska unija zabranjuje dodjelu potpora, odnosno dopušta je samo...
Uvod u državne potpore

Subjekti na koje se odnose pravila o državnim potporama

Pravno uređenje državnih potpora mora se sagledati iz različitih perspektiva da bi se razumjelo koji subjekti ova pravila moraju poštivati i koji je njihov (ne)posredan interes za poznavanjem ove materije, unatoč njezinoj kompleksnosti: Interes EU (za zaštitom...
Studija (pred)izvodljivosti u kontekstu EU fondova

Studija (pred)izvodljivosti u kontekstu EU fondova

Razlike između studije predizvodljivosti, studije izvodljivosti i poslovnog plana Za razliku od studije izvodljivosti koja detaljno opisuje konkretni projekt, studija predizvodljivosti je glavni alat za donošenje složenih odluka kako konkretizirati rješavanje...