Što sve uzeti u obzir kada se radi ekonomsko-financijska analiza

Kako napisati analizu opcija

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog. Ona se sastoji u prikazu alternativnijih scenarija u odnosu na planirani, odnosno na prikaz opcija ne činjenja...
Projekti iz područja poljoprivrede unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Kako izgleda ispravan redoslijed planiranja komunikacije?

Odlučili ste prijaviti projekt, razradili ste projektnu ideju, odredili ciljeve, ciljne skupine i aktivnost no u prijavnom ste se obrascu susreli s upitom o rezultatima komunikacijskih aktivnosti svojeg projekta koje trebate unijeti u unaprijed zadane stupce što znači...
Zelena javna nabava

Zelena javna nabava

Pod pojmom zelena javna nabava (ZeJN) podrazumijevamo postupak pri kojem se javna tijela potiču naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi...