Novi postupci nabave za osobe koji nisu obveznici  Zakona o javnoj nabavi (NOJN) – verzija 2.0., travanj 2016.

Financijske korekcije u nabavama na EU projektima

Provođenje projekata (su)financiranih iz EU proračuna nije lagana obaveza. Znatna količina energije i angažmana je potrebna da se pripremi projektni prijedlog, da se isplaniraju sve aktivnosti do najmanjih detalja te da se proračun projekta adekvatno pripremi. Nakon...
Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća

Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća

Za proaktivno i profesionalno upravljanje društvom, upravi je potrebno dostavljanje specifičnih informacija u obliku izvještaja. Izvještaje je nužno pripremati u strogo zadanim rokovima te ad hoc, s obzirom da je njihova bitna karakteristika da su „točno na vrijeme i...