Barbara Kotlar

Suradnica u odjelu razvoja

Magistra politologije smjera politička teorija i europski studiji na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dodir s radom na projektima ostvarila je još u srednjoj školi putem GLOBE programa, te nastavila na fakultetu kroz rad na projektu Disobedient Democracy i volontiranjem u studentskoj udruzi. Radila je kao asistentica na EU projektu izrade plana upravljanja za Nacionalni park Paklenica u sklopu projekta „Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“. Kroz brojne ljetne škole, edukacije i Erasmus+ treninge kontinuirano se dodatno obrazuje o širokom spektru tema – od zaštite okoliša i ekonomije pa do sigurnosti i demokracije.

U PJR-u radi kao suradnica u odjelu razvoja. Bavi se savjetovanjem prijavitelja i unaprijeđenju kvaliteta njihovih ideja, razvojem projektne logike, proračuna i partnerstava, pisanjem kompletnih projektnih prijedloga, usklađenjem projektnih prijedloga s uvjetima natječaja, izradama studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi kao i izradom strateških dokumenata za javna tijela.