Barbara Jelić

Konzultantica

Magistra inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka, diplomu stekla na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet. Nakon završenog fakulteta ali i samom temom diplomskog rada krenula u smjeru EU projekta. Svoje radno iskustvo u projektima stječe u provedbi dva INTERREG projekta, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, proračunom projekta, te aktivnostima na projektu.

Također ima iskustvo u pisanju projektnih prijava za financiranje programa i projekata udruga, kao i u provođenju projekata za poduzeća u području istraživačko-razvojnih aktivnosti. Kao dodatno usavršavanje završila je program za Voditelja izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

U PJR-u okviru provedbe projekata financiranih iz EU fondova kao konzultant savjetuje klijente u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za izmjenama projekata, izmjenama ugovora, izvršenju planova nabava i ostalim aktivnostima koje su potrebne za uspješno provođenje projekata.