Kako napisati analizu opcija

Kako napisati analizu opcija

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog. Ona se sastoji u prikazu alternativnijih scenarija u odnosu na planirani, odnosno na prikaz opcija ne činjenja...
Kako izgleda ispravan redoslijed planiranja komunikacije?

Kako izgleda ispravan redoslijed planiranja komunikacije?

Odlučili ste prijaviti projekt, razradili ste projektnu ideju, odredili ciljeve, ciljne skupine i aktivnost no u prijavnom ste se obrascu susreli s upitom o rezultatima komunikacijskih aktivnosti svojeg projekta koje trebate unijeti u unaprijed zadane stupce što znači...
Zelena javna nabava

Zelena javna nabava

Pod pojmom zelena javna nabava (ZeJN) podrazumijevamo postupak pri kojem se javna tijela potiču naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi...