Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća

Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća

Za proaktivno i profesionalno upravljanje društvom, upravi je potrebno dostavljanje specifičnih informacija u obliku izvještaja. Izvještaje je nužno pripremati u strogo zadanim rokovima te ad hoc, s obzirom da je njihova bitna karakteristika da su „točno na vrijeme i...
Kako napisati analizu opcija

Kako napisati analizu opcija

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog. Ona se sastoji u prikazu alternativnijih scenarija u odnosu na planirani, odnosno na prikaz opcija ne činjenja...