Financijsko planiranje – novčani tijek projekta

Financijsko planiranje – novčani tijek projekta

Svaki projekt sadrži proračun koji se sastoji od stavki koje se dijele prema vrstama troškova, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima i pripadajućim mjestima troškova/šiframa radi jasne analitičke evidencije. Osim pravilne računovodstvene evidencije projekta i...
lipanj 2016.

lipanj 2016.

Postupci nabave za osobe/ entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi Usporedba verzija Pravilnika za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – verzije 4.0, 4.1, 1.0, 1.1 i 2.0 (razlike u pragovima, rokovima, objavama i dr.) Jednostavni postupak u verziji 2.0...
prosinac 2015.

prosinac 2015.

Institut upotpunjavanja dokumenata u pregledu i ocjeni ponuda sukladno čl. 92. Zakona o javnoj nabavi. Znamo li tumačiti i koristiti ovo diskrecijsko pravo?  Kada ga primijeniti ? Utjecaj prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na zaštitu tržišnog...