Novčani tijek u grant ugovoru

Novčani tijek u grant ugovoru

U programu IPA grant ugovori (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava) nude tri osnovne mogućnosti plaćanja. Opciju plaćanja izabire ugovorno tijelo, temeljem odredbi općih uvjeta ugovora. Mogućnost koja se najmanje koristi, i koja je daleko najnepovoljnija za...
Novčani tijek u grant ugovoru

Kako izraditi analizu rizika projektnih aktivnosti?

Nakon što su detaljne aktivnosti projekta jasno identificirane logičkom matricom i detaljno opisane u projektnom prijedlogu, a prije negoli se prijavitelj projekta uistinu konačno odluči da li će sve ove aktivnosti stvarno predložiti projektom, potrebno je napraviti...
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Uistinu se može reći da je izrada plana javne nabave usluga, opreme i radova u provedbi projekata pola puta do uspjeha postupka nabave. Svaka nabava morala bi se sagledati u planu aktivnosti odnosno vremenskoj dimenziji aktivnosti koje prate postupak javne nabave...
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Kako mjeriti uspjeh EU fondova?

Kako bi se mjerio uspjeh EU fondova, valja sagledati nekoliko različitih pokazatelja koji se pojavljuju u procesu provedbe programa i projekata koje financiraju pretpristupni programi (EU fondovi). Najpopularniji indikator uspjeha je stopa ugovaranja, no prije i...