Programi Unije (ex Programi Zajednice) (2. dio)

Programi Unije (ex Programi Zajednice) (2. dio)

OPĆE KARAKTERISTIKE Svaki od programa Unije (uobičajeno, mogući su otkloni od programa do programa) ima vlastiti radni program (Annual Programme), koji definira prioritete natječaja u godini koja nailazi (očekivani utjecaj na pojedini sektor), način i uvjete...
Programi Unije (ex Programi Zajednice) (2. dio)

Principi dodjele sredstava EU natječaja

Proporcionalnost Unutar svake EU nabave glavni su principi za dodjelu sredstava kojih se treba pridržavati: transparentnost, proporcionalnost, jednaki tretman i nediskriminacija (transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination). Jedan je od...
Utjecaj strategija na grant projekte

Utjecaj strategija na grant projekte

Utjecaj strategija na grant projekte Strategija ima svoje korijene u starogrčkoj riječi stratēgos i doslovno znači “vođenje vojske” (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Naravno, s vremenom ovo početno značenje se je zagubilo te...
Utjecaj strategija na grant projekte

Programi Unije (ex Programi Zajednice) (1. dio)

Programi Unije odnose se na financijske instrumente (fondove) koji su dostupni zemljama članicama u svrhu financiranja projekata u različitim sektorima, tj. financiranju suradnje između članica u provedbi različitih (EU) politika. Programi Unije poznatiji su pod...