Što smo saznali u Trakošćanu?

Što smo saznali u Trakošćanu?

U Trakošćanu je 1. i 2. listopada održana Međunarodna konferencija na temu “Strateške pripreme razvojnih programa i projekata za financiranje ESI fondovima u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.” Konferencija je okupila relevantne predstavnike tijela...