Ante Bodrožić

Savjetnik za informacijske sustave

Stručni specijalist ekonomije Ekonomskog fakulteta u Splitu. Poslovni počeci se vežu uz direktan rad i komunikaciju s ljudima počevši kao turistički vodič pa sve do kasnijih poslova u prodaji koji su uključivali regionalnog voditelja prodaje u multinacionalnoj kompaniji te voditelja prodaje sektora u vodećoj hrvatskoj kompaniji. Uz vrhunski proizvod, za kvalitetnu prodaju su najvažniji iskren i predan odnos s kupcima te prateći informacijski sustav. U PJR-u je zadužen za razvoj i održavanje CRM sustava organizacije, te na prodaji i realizaciji usluge implementacije sustava za organizaciju poslovanja koji se zove PJERP. PJERP pomaže javnim i privatnim organizacijama da urede svoje poslovanje (vođenje vremena, resursa, financija, dokumenata itd.). Kao aktivni sudionik javne nabave na strani ponuditelja posjeduje znanje i iskustvo pomoću kojeg predlaže, razvija i sudjeluje u projektima koji povezuju informacijske sustave, digitalizaciju poduzeća i javnu nabavu. Prikuplja, organizira i analizira neobrađene podatke kako bi se pretvorili u upotrebljive uvide koji poduzećima omogućavaju učinkovito poslovanje. Kreira i uređuje periodičke agregatne statističke izvještaje koji se tiču poslovanja i javne nabave.