Europska unija_PJR

Anketa o pripremljenosti investicija i očekivanjima poduzetnika od EU fondova

PJR-u kao članu Hrvatske udruge poslodavaca, stalo je zalagati se za dobre odluke i odgovorna ulaganja putem EU fondova u hrvatsko gospodarstvo i društvo. Trenutni planovi ulaganja budućih EU fondova na žalost ne izgledaju obećavajuće konkretno za poduzetnike. Unatoč velikoj ukupnoj omotnici od 24 milijarde eura, prema trenutnim informacijama EU fondovi ne planiraju se u dovoljnom udjelu / adekvatnom modelu da pokriju potrebe poduzetništva.

HUP je pokrenuo anketu kojom uistinu želimo saznati KOLIKO u poduzetništvu ima potencijala i pripremljenih projekata i kroz KOJE MODELE financiranja su poduzetnici zainteresirani ulagati. Sad je vrijeme kad svi zainteresirani dionici za EU fondove moraju argumentirano pravdati svoje ciljeve, jer je 2021. godina ona godina u kojoj će se dogovoriti financiranje sljedećih 7 godina. Možemo reći i da o tome djelomično ovisi koliko će trebati da izađemo iz gospodarske krize.

Sudjelujte danas i iskažite interes. Molimo što veći broj poduzetnika da odgovori na ovih 9 jednostavnih pitanja i popuni anketu: