Ana Srdoč

Koordinator ljudskih resursa

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci. Nakon završetka studija zapošljava se kao vježbenik u Odvjetničkom uredu Zvjezdane Mađarević gdje stječe znanja iz radnog, prekršajnog, obiteljskog i ovršnog prava.

Poslovni put nastavlja u sestrinskim tvrtkama Alarm express i Alarm automatika gdje najprije kao pravnik u odjelu ljudskih potencijala obavlja širok spektar zadataka od praćenja zakonskih propisa i odredbi vezanih za redovno poslovanje tvrtki do selekcije i regrutacije novih zaposlenika, upravljanja sustavom izrade onboarding programa , provođenje postupaka evaluacije zaposlenika, edukacija, pripreme podataka za obračun plaća do podrške Voditeljima odjela prilikom rukovođenja zaposlenicima radi povećanja radnog učinka.

U PJR-u radi kao Koordinator ljudskih potencijala gdje je zadužena za koordinaciju, upravljanje i organiziranje poslova ljudskih resursa unutar firme, praćenje zakonskih propisa i izradu svih radno-pravnih akata, odluka, uputa i mišljenja (evidencija radnog vremena, plan godišnjih odmora, izrada ugovora, aneksa, upozorenja i otkaza, pravilnika o radu i sistematizaciji), selekcije i regrutacije novih zaposlenika do podrške upravi i voditeljima u planiranju i monitoringu ostvarenja ciljeva poslovanja.