Albina Zanze

Konzultantica

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila Program za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Radila je kao voditeljica odjela za pravne poslove i kao savjetnica ministra za međunarodne odnose i pravo EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Iskustvo vođenja parnica građanskog i trgovačkog prava stekla je radom u odvjetničkom uredu i u javnom poduzeću kao viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove. U PJR-u radi kao konzultantica, dominatno je pravna savjetnica za EU projekte što uključuje ocjenu sukladnosti projektnih prijedloga s propisima u području državnih potpora, izradu kompleksnih prigovora na odluke o odabiru projektnih prijedloga i prigovora na odluke o financijskim korekcijama. Kao pravnica s dugogodišnjim iskustvom savjetuje klijente u različitim pravnim pitanjima EU fondova, tumačenju primjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, izvedbi ugovora o nabavi robe, radova i usluga, postupanju u javnim nabavama, primjerice u žalbama na dokumentaciju za nadmetanje i odluke o odabiru ili poništenju itd. Također je autor stručnih članaka i predavač u području državnih potpora, prava EU, pravila financiranja ESI fondovima i u području javne nabave.