Adriana Marušić

Suradnica u odjelu prodaje

Magistra je ekonomije, smjera Financije, s diplomom stečenom na Sveučilištu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je na poslovima prodaje i administracije, gdje je razvila iskustvo komunikacije s krajnjim kupcima i ostalim klijentima, dok je iskustvo rada na projektima stjecala već tijekom studija angažmanom u studentskim organizacijama, u ulozi voditelja projektnog tima i koordinatora projektnih aktivnosti.

U PJR-u radi kao suradnica u odjelu prodaje. Prati natječaje i prilike za financiranje bespovratnim sredstvima iz EU fondova te sudjeluje u prodajnim i marketinškim kampanjama. Prati odluke o financiranju projekata i sudjeluje u izradi procjene resursa isporuka usluga. Asistira u izradi projektnih prijava na natječaje i uspostavi projektnih provedbenih dokumenata. Odgovara na upite klijenata, kreira ponude i radi na pripremi dokumentacije i ugovaranju usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka javne nabave.