PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – CENZURA PLUS provela je projekt s ciljem promicanja volontera i njihovog rada kao doprinosa u jačanju ekonomske i socijalne kohezije u Hrvatskoj te jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) koji ovisi o velikoj količini rada volontera u južno hrvatskim regijama, Dalmaciji i Lici.